TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TÂM LÝ – GIÁO DỤC NGỌC ÂN

I. THÔNG TIN VỀ TRUNG TÂM XIN THÀNH LẬP

 1. Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý – Giáo dục Ngọc Ân
 2. Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Trung tâm Ngọc Ân
 3. Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Ngoc An Center for Psychological – Educational Research and Application
 4. Tên viết tắt bằng tiếng Anh: Ngoc An Center
 5. Địa chỉ: số 51, LK6 khu đô thị An Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
 6. Điện thoại: 024 39948989 / 1900565690
 7. Email: [email protected]
 8. Web: ngocan.com.vn

II. MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP

 1. Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý – Giáo dục Ngọc Ân thành lập nhằm nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu của Khoa học Tâm lý, Giáo dục vào các lĩnh vực của đời sống xã hội đặc biệt là đối với trẻ có rối loạn phát triển.

III. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 1. Nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu của Khoa học Tâm lý, Giáo dục vào lĩnh vực can thiệp sớm và hỗ trợ hòa nhập, rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ có rối loạn phát triển về thể chất, trí tuệ, năng lực học tập và những kỹ năng tự lập cơ bản..
 2. Dịch vụ khoa học công nghệ: Đánh giá, sàng lọc và can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phát triển. Tư vấn, phổ biến kiến thức cho phụ huynh và cộng đồng về phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ. Tư vấn và giúp trẻ thực nghiệm hướng nghiệp. Bồi dưỡng kỹ năng xã hội cho trẻ rối loạn phát triển. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho tuổi học đường.
 3. Liên kết hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của trung tâm.

IV. CHỨC NĂNG

 1. Nghiên cứu và ứng dụng các nghiên cứu của Tâm lý, Giáo dục về các vấn đề liên quan đến nhóm trẻ có rối loạn phát triển
 2. Cung cấp các dịch vụ tư vấn, can thiệp sớm và hỗ trợ hòa nhập, rèn kỹ năng tự phục vụ; tư vấn và thực nghiệm hướng nghiệp cho trẻ có rối loạn phát triển.
 3. Liên kết hợp tác với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng tìm cơ hội giúp trẻ có rối loạn phát triển được hòa nhập.

V. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

5.1. Nghiên cứu:

 1. Nghiên cứu về sự phát triển tâm lý của trẻ, đặc biệt là trẻ rối loạn phát triển (chậm phát triển ngôn ngữ, hành vi, giao tiếp, tự kỷ…)
 2. Nghiên cứu ứng dụng mô hình can thiệp sớm, hỗ trợ hòa nhập, rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ rối loạn phát triển.

5.2. Dịch vụ Khoa học Công nghệ:

 1. Đánh giá sự phát triển tâm lý cho trẻ em ở mọi lứa tuổi.
 2. Tư vấn cho phụ huynh và cộng đồng về phương pháp chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt quan tâm đến nhóm trẻ có rối loạn phát triển.
 3. Bồi dưỡng kĩ năng xã hội, tư vấn định hướng kĩ năng nghề nghiệp và thực nghiệm hướng nghiệp cho trẻ; đặc biệt đối với trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.
 4. Tư vấn về mô hình can thiệp, thực hiện can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập, rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ em có rối loạn phát triển.
 5. Biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho các đối tượng có nhu cầu về trẻ rối loạn phát triển.
 6. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trong giáo dục học đường.
 1. https://notepin.co/shared/oazyryq
 2. https://notepin.co/shared/bwhzqhz
 3. https://notepin.co/shared/ldtbnug
 4. https://notepin.co/shared/jojxuid
 5. https://notepin.co/shared/aorgbhz
 6. https://telegra.ph/Fud-zjomka–sposіb-prosuvannya-restoranu-11-30
 7. https://telegra.ph/Fud-zjomka-u-Kiyevі-11-30
 8. https://telegra.ph/Profesіjnі-foto-izhі-12-01
 9. https://telegra.ph/Fud-fotozjomka-12-01
 10. https://telegra.ph/Fud-fotozjomka-12-01-2
 11. https://telescope.ac/poslugi-fud-fotografa/foto-yizhi
 12. https://poslugi-fud-fotografa.typehut.com/12184
 13. https://fud-fotograf.mataroa.blog/blog/restoranna-zyomka/
 14. https://telescope.ac/fud-foto/foto-yizhi
 15. https://pastefree.net/eqaBG9a9OVZ
 16. https://pastefree.net/2X5e53D0WXA
 17. https://pastefree.net/wRwkB4jGaRy
 18. https://txti.es/fud-zyomka
 19. https://txti.es/food-photography-restaurant
 20. http://txti.es/food-photography-kyiv

5.3. Hợp tác, liên kết

 1. Liên kết, hợp tác với cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước trong khuôn khổ quy định của pháp luật về lĩnh vực giáo dục đối tượng có rối loạn phát triển, có khó khăn về tâm lý.
 2. Liên kết với các doanh nghiệp tạo điều kiện để đối tượng rối loạn phát triển có cơ hội thực nghiệm hướng nghiệp giúp họ phát triển năng lực và các kỹ năng tự lập cơ bản trong cuộc sống.